ncb och STIM

Så här gör ni för att anmäla er CD produktion till STIM och ncb:

  • Fyll i NCB-anmälan på vanligt sätt med alla uppgifter. Det ska framgå att du/ni själva är upphovsmän på alla verk. Om verken är förlagda måste även förlaget vara kontrollerat/ägas av dig/er. NCB-ansvarig ska vara du själv eller den musikgrupp som du ingår i.
  • Ange under “Övriga upplysningar” att du/ni önskar befrielse på grund av egen musik.
  • Skicka in NCB-anmälan senast 5 dagar innan framställningen av mc/cd/vinyl.
  • Det godkännande ni sedan får ska ni skicka till oss.
    Efterföljande upplagor kan lättast anmälas på telefon 08-783 95 26″

ncb hemsida

KLICKA HÄR FÖR ATT FYLLA I ANSÖKAN TILL NCB.

Lämna ett svar