Du visar för närvarande ncb och STIM

ncb och STIM

Vad är ncb?

ncb är en organisation som sköter licenser och upphovsrätt till musik. Kompositörer, musikskapare, textförfattare mm licenserar sina verk hos ncb och de ombesörjer skyddet för verken. Om någonting skall produceras på till exempel CD måste man betala en avgift till ncb som sedan ersätter upphovsmännen. Man behöver alltså inte tillstånd från var och en som står som upphovsman, det räcker med tillstånd från ncb.

Trycka CD med egen musik

Vad gäller då? Även om ni skall trycka egen musik måste en avgift betalas in. Dock är det sedan några år ändrade regler och det räcker numer med en administrativ avgift på 675 kronor

Hur anmäler man till ncb?

Så här gör ni för att anmäla er CD produktion till ncb och STIM:

Fyll i NCB-anmälan  med alla uppgifter. Det ska framgå att du/ni själva är upphovsmän på alla verk. Om verken är förlagda måste även förlaget vara kontrollerat/ägas av dig/er. NCB-ansvarig ska vara du själv eller den musikgrupp som du ingår i.

Så snart ni har genomfört ncbanmälan är det fritt fram att trycka era CD

Kontakta ncb här

ncb hemsida

KLICKA HÄR FÖR ATT FYLLA I ANSÖKAN TILL NCB.